اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غیاث الدین خواندمیر
غیاث الدین خواندمیر
آثار موجود در کتابخانه
دستور الوزراء ۱. دستور الوزراء
شامل‌ احوال‌ وزرای‌ اسلام‌ تا انقراض‌ تیموریان‌
اقبال، تهران، ۱۳۱۷ش.، مصحح: سعید نفیسی
تاریخ حبیب السیر ۲. تاریخ حبیب السیر