اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رکن الدین همایونفر
رکن الدین همایونفر
آثار موجود در کتابخانه
۱. حافظ خراباتی
روابط اجتماعی‌ و سیاسی‌ خواجه‌ حافظ شیرازی‌ با معاصرانش‌ وبدست‌ دادن‌ شان‌ نزول‌ و تاریخ‌ سروده‌ شدن‌ این‌ آثار و شرح‌ و تفسیر هر یک‌ از آنها از آغاز تا انجام
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 8 جلد
تصحیح و تحقیق:
تذکره تحفه سامی ۲. تذکره تحفه سامی (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: سام میرزای صفوی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.