اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جویابلوندل سعد
جویابلوندل سعد
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران ۱. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
مترجم: فرناز حائری
نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: ناصر پور پیرار