اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا اعوانی
غلامرضا اعوانی
غلامرضا اعوانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ فلسفه ۱. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 4)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
تصحیح و تحقیق:
اعلام النبوة ۲. اعلام النبوة (تصحیح)
نویسنده: احمد ابوحاتم رازی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر، مصحح: صلاح صاوی