اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحمید روح بخشان
عبدالحمید روح بخشان
آثار موجود در کتابخانه
جغرافیای تاریخی بروجرد ۱. جغرافیای تاریخی بروجرد
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
ترجمه:
کتاب ایرانی ۲. کتاب ایرانی
چهار مقاله‌ در مباحث‌ متن‌ پژوهی‌، نسخه‌ شناسی‌ و کتاب‌ آرایی‌
نویسنده: فرانسیس ریشار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 ) ۳. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 )
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، آذر ۱۳۸۲ش.