اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پوران فرخ زاد
پوران فرخ زاد
آثار موجود در کتابخانه
۱. هفت زن هفت داستان
گردآورنده: مژگان گرمسیری
راهیان اندیشه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.