اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یوسف العلی
یوسف العلی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الانصاف فی النص علی الائمة الاثنی عشر الاشراف علیهم السلام ۱. الانصاف فی النص علی الائمة الاثنی عشر الاشراف علیهم السلام (تحقیق)
نویسنده: سید هاشم بحرانی
موسسة ام القری، بیروت، ۱۴۲۴ق.، محقق: سلام زبیدی