اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین محمدزاده صدیق
حسین محمدزاده صدیق
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
مقاله‌‌های فارسی محمد علی تربیت ۱. مقالات تربیت (کوشش در نشر)
نویسنده: محمد علی تربیت
• مقاله‌‌های فارسی محمد علی تربیت، دنیای کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۵ش.
آثار ترجمه شده:
قارا مجموعه ۲. قارا مجموعه
کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی
کلماتی از: صفی الدین اردبیلی
مترجم: داود بهلولی
• قارا مجموعه (کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی)، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، قم، ۱۳۸۵ش.