اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ذبیح الله محلاتی
ذبیح الله محلاتی
آثار موجود در کتابخانه
کشف الهاویه ۱. کشف الهاویه
در تاریخ و وقایع ایام حکومت و زندگی معاویة بن ابی سفیان
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۵ق.
مآثر الکبراء في تاریخ سامراء ۲. مآثر الکبراء في تاریخ سامراء
مرکز تراث سامراء، چاپ اول، ۱۴۳۸ق. برابر 2016م.، تحقیق: مرکز تراث سامراء