اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد تارا
جواد تارا
آثار موجود در کتابخانه
فلسفه حقوق و احکام در اسلام ۱. فلسفه حقوق و احکام در اسلام
از نظر تجزیه و تحلیل عقلی و آثار مترتبه برآنها
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۴۵ش.، 2 جلد