اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم رضوی قمی لاهوری
ابوالقاسم رضوی قمی لاهوری
آثار موجود در کتابخانه
رسالة السادة فی سیادة السادة ۱. رسالة السادة فی سیادة السادة
• رسالة السادة فی سیادة السادة و البدر المشعشع در احوال ذریة موسی المبرقع ، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.، محقق: مهدی رجائی