اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر شهری
جعفر شهری
آثار موجود در کتابخانه
۱. شکر تلخ
سرشناسه: جعفر شهری باف
امیرکبیر، چاپ اول، تهران،
۲. قند و نمک
ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره
معین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۴ش.