اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم آخته
ابوالقاسم آخته
آثار موجود در کتابخانه
جشنها و آیینهای شادمانی در ایران ۱. جشنها و آیینهای شادمانی در ایران
از دوران باستان تا امروز
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۵ش.