اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حیدر شجاعی
حیدر شجاعی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: قاسم میرآخوری
قصیده، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: محمد سید اخلاقی