اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ادهم عزلتی خلخالی
ادهم عزلتی خلخالی
آثار موجود در کتابخانه
رسائل فارسی ادهم خلخالی ۱. رسائل فارسی ادهم خلخالی
مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان
به کوشش: عبد الله نورانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
ترجمه و شرح رساله اعتقادات شیخ بهایی ۲. ترجمه و شرح رساله اعتقادات شیخ بهایی
• اعتقادات شیخ بهایی، اساطیر، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: جویا جهانبخش