اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نینا آلکسی‌ یونا کوزنتسووا
نینا آلکسی‌ یونا کوزنتسووا
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. پژوهش هایی پیرامون تاریخ نوین ایران
مترجم: سیروس ایزدی، میترادات ایزدی
انتشارات زوار، تهران، ۱۳۸۲ش.