اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید میرمحمدصادق
سعید میرمحمدصادق
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
ظفرنامه ۱. ظفرنامه (تصحیح)
نویسنده: علی یزدی
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی