اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالقادر هاشمی
عبدالقادر هاشمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
میراث بهارستان ۱. میراث بهارستان
• میراث بهارستان (مجموعه ۱۳ رساله)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد
ظفرنامه ۲. ظفرنامه (مترجم مقدمه به انگلیسی)
شرح مثنوی ۳. شرح مثنوی (مترجم مقدمه به انگلیسی)