اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهراد جعفری
بهراد جعفری
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الامالی ۱. الأمالی للشیخ الطوسی (تحقیق)
نویسنده: شیخ طوسی
• الامالی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: علی اکبر غفاری