اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدکاظم رحمتی
محمدکاظم رحمتی
آثار موجود در کتابخانه
فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه ۱. فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه
بصیرت، تهران، ۱۳۸۷ش.
احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی ۲. احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.، ویراستار: محسن صادقی و علی‌اکبر زمانی نژاد
درآمدی بر شناخت مکاتب کهن حدیثی امامیه ۳. درآمدی بر شناخت مکاتب کهن حدیثی امامیه
انتشارات نگارستان اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.
تصحیح و تحقیق:
الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة ۴. الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: یحیی ناطق بالحق
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.