اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خسرو فرشیدورد
خسرو فرشیدورد
آثار موجود در کتابخانه
۱. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
آثاری درباره خسرو فرشیدورد:
یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد ۱. یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد
سرشناسه: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
گردآورنده: کمال حاج سید جوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.