اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی رضوی
مهدی رضوی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اشارات ایمانیه ۱. اشارات ایمانیه (تصحیح)
مجمع الإجازات و منبع الإفادات ۲. مجمع الإجازات و منبع الإفادات (تحقیق)
نویسنده: محمد باقر الفت اصفهانی
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۶ق.، 2 جلد