اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تاج رازی
تاج رازی
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
۱. کشف المعاقد فی شرح قواعد العقائد
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دولتی برلین (آلمان)،به ضمیمه بخشی از کتاب المخلص فخر رازی به خط ناج رازی
نویسنده: محمود حمصی رازی