اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا بیات
رضا بیات
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. ۱. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. (تصحیح)
مقالات موجود در سایت:
مستزاد یغمای جندقی در سوگ علی‌اکبر علیه السلام ۱. مستزاد یغمای جندقی در سوگ علی‌اکبر علیه السلام