اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالفضل غلامی
ابوالفضل غلامی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. ۱. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. (تصحیح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: رضا بیات