اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا صادقی فرد
غلامرضا صادقی فرد
آثار موجود در کتابخانه
لیلة المبیت ۱. لیلة المبیت
بررسی تحلیلی آیه شریفه: و من الناس من یشیری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رووف بالعباد
دلیل ما، قم، ۱۳۸۲ش.
اهل البیت علیهم السلام ۲. اهل البیت علیهم السلام
بررسی تحلیلی آیه شریفه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا
تاسوعا، مشهد، ۱۳۸۷ش.
خدا و امیر علیه السلام،شهیدان رسالت ۳. خدا و امیر علیه السلام،شهیدان رسالت
بررسی تحلیلی آیه شریفه: ویقول الذین کفرو الست مرسلا قل...
تاسوعا، قم، ۱۳۸۴ش.
روشنتر از خورشید ۴. روشنتر از خورشید
سخنان حضرت صدیقه طاهره علیها السلام در مسجد پیامبر صلی الله علیه وآله
تاسوعا، قم، ۱۳۸۷ش.
یادداشت‌ها:
یادداشت یادبود کتابخانه از غلامرضا صادقی فرد ۱. یادداشت یادبود کتابخانه از غلامرضا صادقی فرد