اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایرج مهرکی
ایرج مهرکی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تاریخ جهانگشای جوینی ۱. تاریخ جهانگشای جوینی (تصحیح)
نویسنده: عطا ملک جوینی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، مصحح: حبیب الله عباسی