اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین دجیلی
محمدحسین دجیلی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مثالب العرب والعجم ۱. مثالب العرب والعجم (تحقیق)
نویسنده: هشام ابن کلبی
دار الاندلس، بیروت، ۱۴۲۰ق.