اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   برهان بخاری
برهان بخاری
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
الموسوعة السجادیة ۱. الموسوعة السجادیة
الصحیفة السجادیة
نویسنده: عرفان برهان بخاری
نویسنده جلد 2،3: احمد ماجد
نویسنده جلد 3: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 3،2: سمیر خیرالدین
مترجم جلد 3: محمد زراقط
معهد المعارف الحکمیة، بیروت، 2006م.، 3 جلد