اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی باورچی
محمد علی باورچی
آثار موجود در کتابخانه
آشپزی دوره صفوی ۱. آشپزی دوره صفوی
متن دو رساله در آشپزی «کارنامه و مادة الحیوة»از دوره صفوی (عصر سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: نور الله آشپز