اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مدرس گیلانی
مدرس گیلانی
آثار موجود در کتابخانه
منتخب معجم الحکماء ۱. منتخب معجم الحکماء
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: منوچهر صدوقی سها