اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی خسروی سرشکی
مهدی خسروی سرشکی
آثار موجود در کتابخانه
نشریات:
۱. محدث (مدير داخلى)
نشریه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)و موسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث
۲. حدیث اندیشه (ويراستار)
همچنین نگاه کنید
محدث محدث (مدير داخلى)
حدیث اندیشه حدیث اندیشه (ويراستار)