اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد بشری
جواد بشری
جواد بشری
آثار موجود در کتابخانه
متون ایرانی ۱. متون ایرانی
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
تصحیح و تحقیق:
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) ۲. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
• ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.