اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد مدرسی طباطبائی یزدی
جواد مدرسی طباطبائی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
نجوم السرد بذکر علماء یزد ۱. نجوم السرد بذکر علماء یزد
نخستین کتاب در شرح حال عالمان دینی یزد
نوروز در تاریخ و اسلام ۲. نوروز در تاریخ و اسلام
چاپخانه گلبهار، یزد، ۱۳۶۳ش.
نقدی بر مثنوی ۳. نقدی بر مثنوی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.