اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دلا سامرز
دلا سامرز
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
LONGMAN HANDY LEARNER, S DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH ۱. LONGMAN HANDY LEARNER, S DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH (ویراستاری)
رهنما، تهران، 2000م.