اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هدایت الله مسترحمی جرقویه ای
هدایت الله مسترحمی جرقویه ای
آثار موجود در کتابخانه
هدایة الغروي إلی ترجمة العلامة الغروي ۱. هدایة الغروي إلی ترجمة العلامة الغروي
• منجزات المریض ویتقدمها هدایة الغروی الی ترجمة العلامه الغروي، تهران، ۱۴۰۳ق.
هدایةُ العَزَوي إلی تَرجمةِ العلّامة الغَرَوي ۲. هدایةُ العَزَوي إلی تَرجمةِ العلّامة الغَرَوي
ترجمه:
کنفرانس دانشمندان بغداد ۳. کنفرانس دانشمندان بغداد
هدایت‌‌الله‌ مسترحمی‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
ترجمه ارشاد القلوب ۴. ترجمه ارشاد القلوب
نصایح‌ و مواعظ از آیات‌ قرآن‌ و اخبار و احادیث‌ نبویه‌ و آثار ائمه‌
• ارشاد القلوب، کتابفروشی مصطفوی، تهران، ۱۳۸۹ق.، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
تصحیح و تحقیق:
بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال مع رسالة غایة الآمال ۵. بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال (تصحیح)
نویسنده: ملا علی علیاری تبریزی
• بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال مع رسالة غایة الآمال ، بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشان پور، چاپ اول، رجب ۱۴۱۰ق.، 7 جلد، مصحح جلد 6: جعفر حائری
اشراف و نشر:
منجزات المریض ویتقدمها هدایة الغروی الی ترجمة العلامه الغروي ۶. منجزات المریض
من استفادات علی الغروی العلیاری عن العلامه الشیخ ضیاء الدین العراقی و العلامة المولی الحاج الشیخ اسدالله الزنجانی
نویسنده: علی غروی علیاری
• منجزات المریض ویتقدمها هدایة الغروی الی ترجمة العلامه الغروي، تهران، ۱۴۰۳ق.