اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جابر فاضلی خوئی
جابر فاضلی خوئی
آثار موجود در کتابخانه
تذکرة الفضلاء ۱. تذکرة الفضلاء
در تاریخ علما و عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردهم )
• چاپ اول، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی صدرائی خوئی، با مقدمه: سعید فاضلی خوئی