اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالوفاء محمد بن محمد بوزجانی
ابوالوفاء محمد بن محمد بوزجانی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) ۱. ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی)
مترجم متن به فرانسه: جعفر آقایانی چاوشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: جعفر آقایانی چاوشی، با مقدمه: برنارد ویتراک، مصحح: جعفر آقایانی چاوشی