اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلمان صفوی
سلمان صفوی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۱. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول
مترجم: مهوش السادات علوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر