اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلیمی جرونی
سلیمی جرونی
آثار موجود در کتابخانه
مثنوی شیرین و فرهاد ۱. مثنوی شیرین و فرهاد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: نجف جوکار