اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نجف جوکار
نجف جوکار
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مثنوی شیرین و فرهاد ۱. مثنوی شیرین و فرهاد (تصحیح)
نویسنده: سلیمی جرونی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۲ش.