اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی
آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی
آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. توضیح المسائل
دار القرآن الکریم، چاپ 59م، قم، رمضان ۱۴۰۳ق.
۲. مجمع المسائل
۳. رسالة مختصر الاحکام
سرشناسه: محمدرضا گلپایگانی
دار القرآن الکریم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۲ش.
۴. هدایة العباد
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۳ق.
تقریر:
کتاب القضاء ۵. کتاب القضاء
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
چاپخانه خیام، قم، ۱۴۰۱ق.، 2 جلد
کتاب الشهادات ۶. کتاب الشهادات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.، 3 جلد
الهدایة إلی من له الولایة فی ولایة الأب والجد والفقیه ۷. الهدایة إلی من له الولایة فی ولایة الأب والجد والفقیه
نویسنده: احمد صابری همدانی
• رسالة نخبة الأفکار فی حرمان الزوجة من الأراضی والعقار، مطبعة القضاء، تهران، ۱۳۷۷ق.
آثاری درباره آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی:
آیة الله گلپایگانی ۱. آیة الله گلپایگانی
فروغ فقاهت
نویسنده: ناصرالدین انصاری قمی
همچنین نگاه کنید
شیخ عباس قمی شیخ عباس قمی (مجیز)
آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی آیة الله آقا ضیاء الدین عراقی (استاد)
آیة الله میرزا محمدحسین نائینی آیة الله میرزا محمدحسین نائینی (استاد)
آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی (استاد)
آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) (استاد)
آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (استاد)
آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی (استاد)
آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی (استاد و مجیز)
شیخ فارس تبریزیان الحسون شیخ فارس تبریزیان الحسون (مجاز)
آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری (شاگرد)
آیة الله شیخ مرتضی حائری یزدی آیة الله شیخ مرتضی حائری یزدی (شاگرد)
آیة الله شیخ مرتضی مطهری آیة الله شیخ مرتضی مطهری (شاگرد)
آیة الله سید اسدالله مدنی آیة الله سید اسدالله مدنی (شاگرد)
آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی (شاگرد)
علامه حسن حسن زاده آملی علامه حسن حسن زاده آملی (شاگرد)
آیة الله رضا استادی آیة الله رضا استادی (شاگرد)
آیة الله شیخ حسینعلی منتظری آیة الله شیخ حسینعلی منتظری (شاگرد)
محمد واعظ زاده خراسانی محمد واعظ زاده خراسانی (شاگرد)
آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی (شاگرد)
آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (شاگرد)
محمدجواد ذهنی تهرانی محمدجواد ذهنی تهرانی (شاگرد)
آیة الله سید محسن خرازی آیة الله سید محسن خرازی (شاگرد)
عبدالرحیم عقیقی بخشایشی عبدالرحیم عقیقی بخشایشی (شاگرد)