اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد پارسا نسب
محمد پارسا نسب
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجلس در قصه رسول صلوة الله علیه ۱. مجلس در قصه رسول صلوة الله علیه (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.