اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالمطلب بن محمد اعرجی
عبدالمطلب بن محمد اعرجی
آثار موجود در کتابخانه
اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت ۱. اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
۲. کشف الفوائد