اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا پورجوادی
رضا پورجوادی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه ۱. اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی (تحقیق)
نویسنده: نجم الدین کاتبی قزوینی
• اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: زابینه اشمیتکه، با تعلیق: سعد ابن کمونه
مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) ۲. مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) (تصحیح و مقدمه)
مترجم مقدمه: احمد رضا رحیمی ریسه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: زابینه اشمیتکه، مصحح: زابینه اشمیتکه
آثار ترجمه شده:
فیلسوف یهودی بغداد ۳. فیلسوف یهودی بغداد
نویسنده: زابینه اشمیتکه
مترجم: جواد قاسمی
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.، ویراستار: حمید عطایی نظری