اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یوسف حسین
یوسف حسین
آثار موجود در کتابخانه
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۱. رساله جلدسازی (طیاری جلد)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار، مصحح: علی صفری آق‌قلعه