اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالمفاخر فضل الله حسینی سوانح نگار تفرشی
ابوالمفاخر فضل الله حسینی سوانح نگار تفرشی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ شاه صفی ۱. تاریخ شاه صفی
تاریخ تحولات ایران در سالهای 1038- 1052 ه. ق.
• تاریخ شاه صفی به انضمام مبادی تاریخ زمان نواب رضوان مکان (شاه صفی)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: محسن بهرام نژاد، با تعلیق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد