اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد زمان
محمد زمان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
چین نامه ۱. چین نامه
نویسنده: ماتئو ریچی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با پیشگفتاری: مظفر بختیار، با مقدمه: لو جین، مصحح: لو جین