اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مظفر بختیار
مظفر بختیار
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
چین نامه ۱. چین نامه (با پیشگفتاری)
نویسنده: ماتئو ریچی
مترجم: محمد زمان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: لو جین، مصحح: لو جین