اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالنبی شیخ الاسلام بهبهانی
عبدالنبی شیخ الاسلام بهبهانی
آثار موجود در کتابخانه
بدایع الاخبار ۱. بدایع الاخبار
وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان
• بدایع الاخبار به انضمام شش گزارش درباره حمله افغان ها به اصفهان و روستاهای خراسان، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: سعید میر محمد صادق، با توضیحات: سعید میر محمد صادق، مصحح: سعید میر محمد صادق